Dugoročni krediti sa žirantima

 

Vrsta kredita

DUGOROČNI  KREDIT SA ŽIRANATIMA

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

Iznos kredita

Do   40.000,00 KM

Rok   otplate

Do 84 mjeseca

Nominalna kamatna   stopa

5,60% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 5,40%

6,60% fiksna prve dvije godine korištenja nakon toga promjenljiva i iznos 6 mjesečni EURIBOR + 6,10%

Naknada za   obradu zahtjeva

2,00 % min 50,00   KM

2,50 % min 50,00   KM

Obezbjeđenje kredita

mjenice, kreditno sposoban žirant

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

EKS

6,44 %

7,67 %

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate.