Depozitni i međubankarski poslovi

Za sva pravna lica, Komercijalna banke a.d. Banja Luka vrši depozitne i međubankarske poslove. Nudimo vam sledeće:

  • oročavanje sredstava
  • manjenski depozitni poslovi
  • poslovi sa gotovim novcem