Vrsta kredita

Brzi keš krediti

Iznos kredita

u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,a maksimalno do 10.000 KM; penzioneri mogu biti podnosioci zahtjeva; minimalni mjesečni anuitet 50 KM

Rok   otplate

do 5 godina

Nominalna kamatna   stopa

za komitente,VIP komitente i Radnike Banke: 5,99% + 6m EURIBOR

za ostale građane: 6,49% + 6m EURIBOR

Naknada za   obradu zahtjeva

1,00% min 50 KM

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: mjenica/e, administrativna zabrana. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

Način otplate   kredita

mjesečno u KM protivvrednosti EUR-a po zvaničnom srednjem   kursu na dan plaćanja

Dual proizvod

uz svaki realizovan kredit klijent stiče pravo na Visa Classic kreditnu karticu bez članarine za prvu godinu korištenja

EKS

7,16%

 

*Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi maksimalnog iznosa i roka otplate