Vrsta kredita

Akcijska ponuda gotovinskih kredita fizičkim licima za klijente u Federaciji BiH

 

Uslovi:

Klijenti Banke

Ostali građani

 

Iznos kredita

                  

  • u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta,minimalni mjesečni anuitet 50 KM
  • za penzionere maksimalno do 10.000 KM do 60 mjeseci
  • dugoročni krediti: maximalno do 50.000 KM

Rok   otplate

                    

• za zaposlene do 10 godina

• za penzionere do 5 godina

 

Nominalna kamatna   stopa

• do 12 mjeseci: 2,85%

• od 13 do 60 mjeseci: 3,90%

• od 61 do 120 mjeseci: 4,85%

• do 12 mjeseci:4,35%

• od 13 do 60 mjeseci: 5,40%

• od 61 do 120 mjeseci: 6,35%

 

 

Naknada za   obradu zahtjeva

fiksna do 60 mjeseci, a poslije promjenljiva: za komitente: 6M Euribor + 4,85% ,a za ostale građane: 6M Euribor + 6,35%

 

  • kratkoročni krediti: 1,50% min 25 KM, dugoročni kredit: 1,20% min 50 KM
  • bez naknade na iznos kredita koji se odobrava za refinansiranje kredita u drugoj banci

Obezbjeđenje kredita

U zavisnosti od vrste kredita i kreditne sposobnosti: sudužnik, žirant, polisa osiguranja, mjenica/e, administrativna zabrana. Banka zadržava pravo da traži dodatno obezbjeđenje.

 

Način otplate   kredita

 

Jednakim mjesečnim anuitetima

 

EKS

    

4,13%

                        

       5,10%

   

* Efektivna kamatna stopa izračunata na bazi iznosa 10.000 KM i roka otplate 12 mjeseci uz pretpostavku da kompletan iznos kredita koristi za refinansiranje